Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο Εργασιακό Περιβάλλον

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ΣΝ) αναδεικνύεται ως ουσιώδης παράγοντας για την επιτυχημένη προσαρμογή και πρόοδο σε μια ποικίλη γκάμα ανθρώπινων πεδίων. Αποτελώντας μια σύνθεση από δεξιότητες που περιλαμβάνουν την αναγνώριση, την κατανόηση, και τη διαχείριση των συναισθημάτων, η ΣΝ αποτελεί θεμέλιο πυλώνα για την ισορροπημένη ανάπτυξη του ατόμου. Σε μια εποχή όπου οι προκλήσεις και οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες, η διαμόρφωση της ΣΝ καθίσταται ουσιαστική για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ευημερία.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είσαι σε θέση:
  • Να ορίζεις τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, τη σχέση της με το περιβάλλον εργασίας και τις δεξιότητες τις οποίες αυτή αφορά.
  • Να αναγνωρίζεις τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης σε επίπεδο προσωπικής ευημερίας, αλλά και την επίδρασή της στην εργασία, την αποδοτικότητα και τις επαγγελματικές σχέσεις, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων στον χώρο εργασίας.
  • Να περιγράφεις τρόπους αξιολόγησης και μεθόδους μέτρησης της δικής σου συναισθηματικής νοημοσύνης και των συνεργατών σου.
  • Να εφαρμόζεις μεθόδους ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας, υιοθετώντας στρατηγικές και προγράμματα ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης σε επίπεδο ηγεσίας.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς