Αποφυγή BURNOUT

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Τι είναι το σύνδρομο «Burnout» και ποια είναι τα συμπτώματα που προειδοποιούν για την εμφάνισή του; Ποιοι παράγοντες και συνθήκες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδρόμου αυτού στους εργαζόμενους και ποιες είναι οι συνέπειές του για το ίδιο το άτομο, αλλά και για την ίδια την επιχείρηση; Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία θα σας απαντηθούν στο μάθημα αυτό, ενώ παράλληλα, θα αναπτύξετε κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης του συνδρόμου Burnout, για να τις εφαρμόσετε στην εργασία, αλλά και στην καθημερινότητά σας.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (Burnout).
  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά συμπτώματα του Burnout.
  • Να εντοπίζετε τους παράγοντες και τις συνθήκες που προκαλούν Burnout.
  • Να διακρίνετε τις συνέπειες του Burnout στο άτομο και την επιχείρηση.
  • Να εφαρμόζετε κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και τρόπους αντιμετώπισης με σκοπό την αποφυγή του Burnout.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Στο ευρύ κοινό