Προστασία του Χώρου Εργασίας και του Εξοπλισμού

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στο μάθημα "Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας και Εξ Αποστάσεως" όπου θα μάθετε για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας στην προστασία από φυσικούς κινδύνους και τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών. Από την αποφυγή ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, μέχρι την ασφάλεια στην εξ αποστάσεως εργασία, θα εξετάσουμε βασικές αρχές προστασίας για την επιχείρησή σας. Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα έχετε κατανοήσει βασικές αρχές ασφάλειας στον χώρο εργασίας, είτε είναι στο γραφείο είτε εξ αποστάσεως.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να αναγνωρίζετε τους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών στον χώρο εργασίας.
  • Να κατανοείτε τη σημασία της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
  • Να περιγράφετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
  • Να αναγνωρίζετε τους κινδύνους που ενέχει η ασφάλεια των πληροφοριών όταν αυτή γίνεται μέσω εξ αποστάσεως εργασίας, καθώς και όταν υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες εκτός του χώρου εργασίας.
  • Να περιγράφετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε την ασφάλεια των πληροφοριών όταν δουλεύετε από απόσταση.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών
  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών