Βασικές Αρχές Επικοινωνίας
μέσω E-mail

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να γράψετε ένα επαγγελματικό e-mail ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη εντύπωση στους παραλήπτες σας. Δείτε ποια κριτήρια ορίζουν ένα καλό επαγγελματικό e-mail που θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να επιλέγετε το κατάλληλο subject line (γραμμή θέματος) στα
    e-mail σας.
  • Να γράφετε την κατάλληλη προσφώνηση και αποφώνηση σε ένα επαγγελματικό e-mail.
  • Να γράφετε καλά επαγγελματικά e-mail ως προς τη δομή και το περιεχόμενο.
  • Να φτιάχνετε την υπογραφή σας (e-mail signature).
  • Να προσθέτετε τους παραλήπτες ενός e-mail με τον σωστό τρόπο.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό