Διαχείριση Άγχους στον Εργασιακό Χώρο

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι συνακόλουθες συνέπειες για την ψυχική και σωματική υγεία συγκαταλέγονται μεταξύ των δυσκολότερων ζητημάτων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Το εργασιακό άγχος (ή επαγγελματικό στρες) έχει ως συνέπεια οργανικές, πνευματικές και ψυχικές εκδηλώσεις για τον εργαζόμενο, καθώς και μειωμένη εργασιακή απόδοση. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις τους για την ατομική υγεία, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα των οργανισμών, καθώς και τις εθνικές οικονομίες. Η σοβαρότητα των συνεπειών του εργασιακού άγχους καθιστά επιτακτική την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισής του από την εκάστοτε επιχείρηση, η οποία πρέπει να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε τι είναι το εργασιακό άγχος.
  • Να αναφέρετε τις βασικές συνέπειες του εργασιακού άγχους.
  • Να εξηγείτε γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους .
  • Να αναφέρετε τις κύριες πηγές του άγχους (αγχογόνους παράγοντες) που σχετίζονται με την εργασία.
  • Να αναγνωρίζετε τα κύρια συμπτώματα του άγχους.
  • Να αναλύετε τα αίτια που σας προκαλούν άγχος.
  • Να εφαρμόζετε τεχνικές διαχείρισης και καταπολέμησης του άγχους.
  • Να περιγράφετε τρόπους πρόληψης και παρέμβασης κατά του εργασιακού άγχους που μπορούν να υλοποιηθούν από τους οργανισμούς.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους κάθε βαθμίδας επιχειρήσεων
  • Σε άτομα με προβλήματα άγχους