Διαχείριση Αλλαγής στον Εργασιακό Χώρο

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Η διαχείριση της αλλαγής είναι όλες εκείνες οι προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να πετύχει μια επιχείρηση τους απαιτούμενους στόχους της μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι λοιπόν σημαντικό να ορίσουμε τι είναι η διαχείριση αλλαγής, με ποιους τρόπους γίνεται, πώς αποδίδουν
αυτοί, να καθορίσουμε τις προτεραιότητες και τους στόχους μας, καθώς και να σχεδιάσουμε ένα πλάνο διαχείρισης της αλλαγής ώστε να αποφεύγουμε τις αρνητικές αντιστάσεις και τα αναπόφευκτα εμπόδια που κρύβονται πίσω από κάθε προσπάθεια εφαρμογής της.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε τι είναι η διαχείριση αλλαγής στην εργασία.
  • Να εντοπίζετε τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση αλλαγής.
  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά οφέλη από την ορθή διαχείριση αλλαγής.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους κάθε βαθμίδας επιχειρήσεων