Διαχείριση Παραπόνων από Πελάτες

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Κάθε επιχείρηση είναι λογικό, κάποια στιγμή, να έρθει αντιμέτωπη με διάφορα παράπονα, που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδρασή της με πελάτες, οι οποίοι συχνά εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Επομένως, ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης παραπόνων βοηθάει τις επιχειρήσεις να επιλύσουν τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν γρήγορα και χωρίς ή με περιορισμένες ζημίες. Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, για να μπορούν να διαχειριστούν αυτά τα παράπονα. Έτσι, βελτιώνεται η συνολική απόδοση και η εικόνα των επιχειρήσεων και χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης, καθώς μειώνονται τα παράπονα των πελατών και αυξάνονται τα επίπεδα της ικανοποίησής τους.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε βασικές έννοιες, όπως είναι η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση των πελατών.
  • Να περιγράφετε τα βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης παραπόνων από πελάτες.
  • Να διακρίνετε τα θετικά στοιχεία και τα οφέλη που προκύπτουν από την αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων.
  • Να εφαρμόζετε κατάλληλες στρατηγικές και συστήματα διαχείρισης παραπόνων στον χώρο εργασίας.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς