Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Καλωσορίσατε στο μάθημα «Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο». Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, θα επικεντρωθείτε στην κατανόηση του χαρακτήρα και των αιτιών των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Θα εξετάσετε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία αυτών των καταστάσεων, καθώς και πώς να αναγνωρίζετε τις αιτίες τους. Με την κατανόηση των διάφορων ειδών και κατηγοριών συγκρούσεων, θα έχετε τη δυνατότητα να περιγράφετε τις επιπτώσεις τους τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της ανάλυσης, θα αποκτήσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο υγιούς και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την έννοια της σύγκρουσης και της επίλυσής της στον εργασιακό χώρο.
  • Να εντοπίζετε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των συγκρούσεων.
  • Να αναγνωρίζετε τις αιτίες των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Να διακρίνετε τα είδη και τις κατηγορίες των συγκρούσεων.
  • Να περιγράφετε τις συνέπειες των συγκρούσεων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
  • Να εφαρμόζετε κατάλληλες στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Να περιγράφετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε την ασφάλεια των πληροφοριών όταν δουλεύετε από απόσταση.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους κάθε βαθμίδας επιχειρήσεων