Διαχείριση Χρόνου

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Καλώς ήρθατε στο μάθημα «Διαχείριση Χρόνου». Αυτό το μάθημα εστιάζει στην ουσιώδη ικανότητα της διαχείρισης χρόνου στον εργασιακό χώρο. Από την αναγνώριση της αξίας του χρόνου μέχρι την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων διαχείρισης, αυτό το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη αποτελεσματικής και αρμονικής εργασιακής διαχείρισης του χρόνου. Μέσα από την κατανόηση των βασικών αρχών και την εφαρμογή πρακτικών στρατηγικών, θα διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τη διαχείριση του χρόνου, προωθώντας τόσο την προσωπική σας αποδοτικότητα όσο και τη συνολική αποτελεσματικότητα της εργασιακής ομάδας.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε τι είναι η διαχείριση χρόνου στην εργασία.
  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά οφέλη από την ορθή διαχείριση χρόνου.
  • Να θέτετε στόχους και προτεραιότητες στην εργασία.
  • Να εντοπίζετε τους παράγοντες που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
  • Να εφαρμόζετε κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης χρόνου.
  • Να χρησιμοποιείτε εργαλεία διαχείρισης χρόνου στην εργασία.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό