Εισαγωγή στο AI

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 -60 λεπτά

Περιγραφή

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence ή ΑΙ) έχει αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον έχει υιοθετηθεί από την παγκόσμια αγορά, τους κρατικούς οργανισμούς και το σύνολο των ανθρώπων. Η μαζική χρήση της αποτελεί επανάσταση για την ανθρωπότητα, καθώς διευκολύνει τις δραστηριότητες της, μειώνει τον χρόνο ανταπόκρισης και διαχειρίζεται τα δεδομένα με αυτοματοποιημένες και αποτελεσματικές ενέργειες. Η άνοδός της, όμως, εγείρει ταυτόχρονα ορισμένα ηθικά και νομικά ζητήματα που απαντώνται όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των κοινωνιών, όπως η συλλογή δεδομένων, η ιδιωτικότητα και η ανεργία.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Να διακρίνετε τις βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Να περιγράφετε τις χρήσεις και τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.
  • Να αναγνωρίζετε τα ηθικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Στο ευρύ κοινό