Εισαγωγή στον κόσμο του ChatGPT

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Το ChatGPT είναι ένα προηγμένο μοντέλο γλωσσικής τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την OpenAI. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική των μοντέλων βαθιάς μάθησης (Transformers), παρέχοντας τη δυνατότητα να κατανοεί και να παράγει φυσική γλώσσα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πληθώρα εφαρμογών, όπως απαντήσεις σε ερωτήσεις, η δημιουργία περιεχομένου, η παροχή συμβουλών καθώς και βοήθεια στον προγραμματισμό. Η εξοικείωση με το εργαλείο αυτό μπορεί να απογειώσει την παραγωγικότητά σου τόσο στην προσωπική σου ζωή όσο και στην εργασία σου.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να κατανοείτε τις βασικές αρχές λειτουργίας του ChatGPT.
  • Να περιγράφετε γενικές εφαρμογές και χρήσεις του ChatGPT.
  • Να χρησιμοποιείτε το ChatGPT με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό