Εξ Αποστάσεως Εργασία

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Οι νέες προκλήσεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι πιέζουν συνεχώς για αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια αυτές οι πιέσεις και οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα με απίστευτα γρήγορο ρυθμό. Το 2020 η πανδημία του Covid-19 υπήρξε καταλυτική για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τότε δούλευαν τα πράγματα, καθώς η παγκόσμια αγορά βρέθηκε μπροστά σε πολλαπλά αδιέξοδα και προβλήματα χωρίς λύσεις. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις έπρεπε να διακόψουν την ομαλή λειτουργία τους και να υιοθετήσουν έναν καινούριο τρόπο εργασίας. Εφαρμόστηκε, λοιπόν, μία εναλλακτική λύση που μέχρι τότε είχε πολύ μικρή εφαρμογή: η εξ αποστάσεως εργασία.

Write your awesome label here.

Αυτό το νέο μοντέλο εργασίας μπήκε για τα καλά στις ζωές μας και έφερε μαζί του εργασιακή αυτονομία αλλά και υπολογίσιμα κέρδη. Ο Covid-19 στάθηκε η αφορμή, και ως έναν βαθμό η αιτία, για την αλλαγή του παλιού μοντέλου απασχόλησης. Πέρα από τα θετικά όμως, υπάρχουν αναμφίβολα και αρνητικά στοιχεία, καθώς και πολλές προκλήσεις για τις σχέσεις εργαζομένων - επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο εργασίας.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την έννοια της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • Να αναγνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο ο Covid-19 επέδρασε στη μαζική υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • Να αναφέρετε τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • Να περιγράφετε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη νέα σχέση επιχειρήσεων-εργαζομένων.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών
  • Στο ευρύ κοινό