Τύπος προγράμματος

Online
Ασύγχρονη

Έναρξη

Μάιος 2024

Διάρκεια

3 εβδομάδες

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το E-Learning αντιπροσωπεύει μια εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή και μπορούν να προσαρμόσουν το ρυθμό μάθησής τους σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες. Επίσης, το E-learning επιτρέπει τη συμμετοχή των μαθητών ανεξάρτητα από την φυσική τους τοποθεσία, προσφέροντας ευελιξία και ευκαιρίες για συνεχή μάθηση. Μέσα από αυτήν την εκπαίδευση θα αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τα project μας, αναλύοντας διάφορους ρόλους αλλά και εργαλεία.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να αναλύετε τι είναι το E-Learning, πού το χρησιμοποιούμε, τα πλεονεκτήματά του και τι είναι το σύγχρονο και ασύγχρονο E-Learning.
  • Να περιγράφετε ποιος είναι ο ρόλος και οι απαραίτητες δεξιότητες ενός Instructional Designer (ID), καθώς και ένα Storyboard και τα βασικά χαρακτηριστικά του.
  • Να περιγράφετε ποιος είναι ο ρόλος και οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας Developer.
  • Να αναγνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά του Rise, να διακρίνετε τις διάφορες κατηγορίες των Blocks του και να τις αναγνωρίζετε μέσα από παραδείγματα.
  • Να περιγράφετε τα βασικά χαρακτηριστικά του Storyline, να αναγνωρίζετε τις δυνατότητες κάθε καρτέλας και να εξοικειώνεστε με παραδείγματα διαδραστικών λειτουργιών στο Storyline.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν να δημιουργούν
    E-Learning μαθήματα