Κλιματική Αλλαγή

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται μία πρωτοφανής παγκόσμια απειλή, που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις και σημαντική αστάθεια. Είναι γεγονός και συμβαίνει τώρα. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή είναι συστηματικοί και μη αναστρέψιμοι. Με την πάροδο του χρόνου, θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές. Ως εκ τούτου, η δράση υπέρ του κλίματος επείγει. Όλοι μας μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, είτε ως άτομα είτε ως εταιρείες. Στο μάθημα αυτό θα δείτε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, τις συνέπειες που έχει ήδη και αυτές που αναμένεται να έχει στο άμεσο μέλλον, αλλά και τρόπους αντιμετώπισής της.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε τι είναι κλίμα και τι είναι κλιματική αλλαγή. 
  • Να προσδιορίζετε διάφορους τύπους περιβαλλοντικής ρύπανσης.
  • Να περιγράφετε το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
  • Να κατανοείτε πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε περιβαλλοντική ρύπανση και κλιματική αλλαγή.
  • Να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG).
  • Να προσδιορίζετε τις επιπτώσεις της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής.
  • Να περιγράφετε τρόπους μέσω των οποίων μπορούμε να μετριάσουμε και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών
  • Σε άτομα με περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία