Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης της Ασφάλειας των Πληροφοριών

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες ενέργειες μπορείτε να προστατεύσετε αποτελεσματικά τη συσκευή εργασίας σας. Κρατώντας μυστικά τα διαπιστευτήριά σας και χρησιμοποιώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της εταιρικής σας συσκευής. Στο μάθημα αυτό θα μάθετε επίσης πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε ένα πιθανό περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να περιγράφετε τρόπους ώστε να προστατεύσετε τη συσκευή εργασίας σας.

  • Να κατανοείτε τη σημασία της προστασίας του εταιρικού σας λογαριασμού.

  • Να αναγνωρίζετε τις απαιτήσεις ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης.

  • Να περιγράφετε τρόπους για να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης, σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές ασφάλειας.

  • Να αναγνωρίζετε ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας και τους τύπους των περιστατικών.

  • Να περιγράφετε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν κατά την ανίχνευση ενός περιστατικού παραβίασης.

Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε εργαζομένους εταιρειών και οργανισμών

  • Σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών