Μητρότητα και Επιστροφή στην Εργασία

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Στις μέρες μας έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου για να διασφαλίσουν τη μητρότητα σε επίπεδο εργασίας, ωστόσο ένα κενό εξακολουθεί να υφίσταται ανάμεσα στο τι προβλέπεται και στο τι εφαρμόζεται. Σε αυτό το μάθημα θα ανακαλύψετε τη δυναμική που χαρακτηρίζει τη σχέση της μητρότητας με την εργασία, ποιες δυσκολίες προκύπτουν κατά την επιστροφή μίας νέας μητέρας στην πρότερη εργασία της και με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η επιστροφή αυτή με τρόπο ομαλό, υιοθετώντας στρατηγικές τόσο ως μητέρα όσο και ως στέλεχος επιχείρησης.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να κατανοείτε τη σχέση της μητρότητας με την εργασία.
  • Να εφαρμόζετε χρήσιμες συμβουλές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση των προβλημάτων και των δυσκολιών που προκύπτουν σε επίπεδο εργασίας εξαιτίας της μητρότητας, είτε ως μητέρα είτε ως στέλεχος μιας επιχείρησης.
  • Να αναγνωρίζετε τις στρατηγικές αντιμετώπισης και τον ρόλο της επιχείρησης στην ομαλή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενες μητέρες
  • Σε εργαζόμενες που σκέφτονται ή πρόκειται να γίνουν μητέρες