Οργάνωση, Αποθήκευση και Διασφάλιση Ψηφιακών Αρχείων

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να οργανώνετε τα ψηφιακά σας αρχεία σε λιγότερο από 20 λεπτά. Όταν τα αρχεία στον υπολογιστή μας είναι διάσπαρτα και ανοργάνωτα, μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα στις καθημερινές μας εργασίες επιφορτίζοντάς μας αρνητικά. Με την εκπαίδευση αυτή θα γνωρίσετε ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να οργανώσετε σωστά και αποτελεσματικά το ψηφιακό σας αρχείο.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να γνωρίζετε καλές πρακτικές για την οργάνωση του ψηφιακού σας αρχείου.
  • Να γνωρίζετε  τι είναι τα cloud services και πώς να τα χρησιμοποιήσετε.
  • Να συνδυάζετε διάσπαρτα αρχεία σε ένα.
  • Να αλλάζετε μέγεθος σε πολύ μεγάλα αρχεία.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό