Εργαλεία Οργάνωσης Διαδικτυακών Συναντήσεων

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να οργανώνετε ψηφιακές συναντήσεις σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ποιες εφαρμογές να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε μια ψηφιακή συνάντηση; Πώς θα χρησιμοποιήσετε την Πρόσκληση / Calendar invitation; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα βρείτε τις απαντήσεις σας στην ενότητα αυτή.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Nα γνωρίζετε επιγραμματικά τις εφαρμογές στις οποίες μπορείτε να οργανώσετε μία ψηφιακή συνάντηση.
  • Να δημιουργείτε μία ψηφιακή συνάντηση. 
  • Να στέλνετε ένα calendar invitation.
  • Να επιλέγετε ένα εικονικό φόντο / virtual background.
  • Να τοποθετείτε την κάμερα με κατάλληλο τρόπο.
  • Να γνωρίζετε πώς να αντιμετωπίσετε βασικά τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό