Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε μια σφαιρική γνώση για τις βασικές αρχές που διέπουν την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τις πρακτικές που κάθε στέλεχος οφείλει να εφαρμόζει.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να αναγνωρίζετε τη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών.
  • Να παρέχετε με συνέπεια ποιοτική εξυπηρέτηση.
  • Να εφαρμόζετε εξαιρετικές και εξατομικευμένες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών, συμβουλευτικής και συμπληρωματικής πώλησης.

  • Να εντοπίζετε ανεπαρκείς πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών και τα αίτιά τους.
  • Να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση και θετική στάση διαμορφώνοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες κατά την αλληλεπίδραση μαζί τους.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό