Πρώτες Βοήθειες

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιανουάριος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

20 λεπτά

Περιγραφή

Η γνώση της παροχής των Πρώτων Βοηθειών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση πιθανών αιφνίδιων ιατρικών περιστατικών που μπορεί να συμβούν τόσο στους χώρους εργασίας όσο και εκτός αυτών. Μέσα από τις ενότητες αυτού του μαθήματος θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε αυτή τη γνώση και να μάθετε πώς μπορείτε να σώσετε, αν χρειαστεί, τη ζωή οποιουδήποτε βρίσκεται σε κίνδυνο.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να αναγνωρίζετε τι είναι το κουτί Πρώτων Βοηθειών (φαρμακείο) και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενό του.
  • Να περιγράφετε τα συμπτώματα μιάς λιποθυμίας και τα βήματα για την αντιμετώπισή της.
  • Να τοποθετείτε ένα πάσχον άτομο σε θέση ανάνηψης.
  • Να γνωρίζετε τα απαιτούμενα βήματα για την παροχή της βασικής υποστήριξης της ζωής, την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

  • Να αντιμετωπίζετε διαφορετικές καταστάσεις άμεσων ιατρικών περιστατικών στον χώρο εργασίας, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά σας.
  • Να χρησιμοποιείτε σωστά τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ).
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε υπαλλήλους γραφείου
  • Στο ευρύ κοινό