Υγιεινή Διατροφή στον Εργασιακό Χώρο

Share   

Τύπος Μαθήματος

Online
Course

Έναρξη

Ιούνιος 2024

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

30 - 60 λεπτά

Περιγραφή

Η καλή και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τη διατήρηση της σωματικής, αλλά και ψυχικής υγείας και δεν αφορά μόνο άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος ή που πάσχουν από κάποια ασθένεια. Αναμφίβολα, στη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής συμβάλλει και το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να την επηρεάσει θετικά ή αρνητικά.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
  • Να ορίζετε την έννοια της υγιεινής διατροφής.
  • Να διακρίνετε την ανθυγιεινή διατροφή από την υγιεινή.
  • Να αναγνωρίζετε τα πλεονεκτήματα της υγιεινής διατροφής στο περιβάλλον εργασίας.
  • Να κατανοείτε τη σημασία του εργασιακού περιβάλλοντος για την ενθάρρυνση ενός υγιούς τρόπου διατροφής.
  • Να αξιοποιείτε διάφορες συμβουλές ούτως ώστε να εντάξετε την υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητά σας.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
  • Σε στελέχη επιχειρήσεων
  • Σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Στο ευρύ κοινό