Διαχείριση
Σχολικής Ζωής

Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη 

!Τύπος Προγράμματος

Online
Course

Έναρξη

17 Ιουνίου 2024

Διάρκεια

9 μήνες

Διάρκεια (ώρες)

400 ώρες

Γλώσσα

Ελληνικά

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών (9 μήνες) στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης όλων των βασικών προβλημάτων της σύγχρονης σχολικής ζωής με ειδική εστίαση στη διαχείριση κρίσεων ψυχικής και σωματικής υγείας εντός του σχολικού πλαισίου, τις διαπροσωπικές συγκρούσεις μελών της σχολικής κοινότητας, τη διαχείριση της σχολικής παραβατικότητας, τη διαχείριση της διαφορετικότητας (διαπολιτισμικότητα, ειδική αγωγή) αλλά και άλλα προβλήματα που προκύπτουν εντός της σχολικής καθημερινότητας (θέματα ασφάλειας, διαδικασίες, ενσωμάτωση των ΤΠΕ, κλπ).

Όλη η προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στο τρίπτυχο πρόληψη (ενέργειες προ της κρίσης), αντιμετώπιση (ενέργειες κατά την κρίση), επαναφορά (ενέργειες μετά την κρίση) για όλα τα προβλήματα της σχολικής ζωής που καλύπτει.

Στόχοι

Για όλο αυτό το φάσμα των προβλημάτων οι επιμορφούμενοι στο τέλος του προγράμματος αναμένεται να:

Έχουν έλθει σε επαφή με πλήθος βέλτιστων πρακτικών και ιδεών από τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία
Γνωρίζουν τη σχετική εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες διαχείρισής τους
Είναι σε θέση να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια και παρεμβάσεις για τη διαχείρισή τους τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της αντιμετώπισης και της επαναφοράς
Εντοπίζουν έγκυρες πηγές εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να ζητούν συνδρομή για το κάθε είδος προβλήματος

Σε ποιους απευθυνόμαστε;

Το προτεινόμενο πρόγραμμα απαντάει στις ανάγκες μιας μεγάλης μερίδας εν δυνάμει ενδιαφερομένων,
η οποία οριοθετείται σε γενικές γραμμές από τις ακόλουθες ομάδες στόχους:

Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων.


Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή φιλοδοξούν να υπηρετήσουν ως Στελέχη της Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Μέντορες και Συντονιστές Τάξεων/Γνωστικών Αντικειμένων.

Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. τα οποία συνεργάζονται στενά με τα σχολεία των οικείων δήμων.

Απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί νοσηλευτές)    Στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Τ.Α. τα οποία συνεργάζονται στενά με τα σχολεία των οικείων δήμων.

Η δομή του προγράμματος

Ο συνολικός αριθμός ECTS που αποκτώνται από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 16 και ισοκατανέμονται ανάμεσα στις επιμέρους ενότητες του προγράμματος οι οποίες είναι οι εξής:

Διαδικασία φοίτησης

Η διαδικασία της φοίτησης γίνεται πλήρως με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το υλικό μελέτης είναι διαδραστικό και αποτελείται από:
  • Πρακτικές ιδέες
  • Τη βασική νομοθεσία
  • Μελέτες περίπτωσης
  • Πρότυπα εγγράφων
  • Πρόσθετο υλικό από αξιόπιστες εξωτερικές πηγές
Write your awesome label here.

ΒΗΜΑ 1

Ξεκινάτε τη μελέτη.
Οι επιμορφούμενοι/ες μελετούν με το δικό τους ρυθμό
(με βάση ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα μελέτης που τους δίνεται) τις ανωτέρω ενότητες.

ΒΗΜΑ 2

Παρακολουθείτε τα μαθήματα.
Το υλικό από κάθε ηλεκτρονικό μάθημα είναι πολυμεσικό (βίντεο, κείμενα, animations) και διαδραστικό.

ΒΗΜΑ 3

Συμμετέχετε σε Quiz.
Στο τέλος της κάθε ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες απαντούν σε ένα Quiz με ερωτήσεις κλειστού τύπου και ανά περίπτωση σύντομης ανάπτυξης.

ΒΗΜΑ 4

Κατεβάζετε το Πιστοποιητικό σας.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται επιτυχής εφόσον οι συμμετέχοντες συγκεντρώσουν κατά μέσο όρο βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης (50%) στα τρία τέταρτα των δοκιμασιών τους με την καλύτερη για αυτούς επίδοση.

Μοριοδότηση

Με βάση την κείμενη νομοθεσία το επιμορφωτικό πρόγραμμα καθώς προσφέρεται από δημόσιο ΑΕΙ της χώρας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) προσφέρει σε αυτούς που θα το ολοκληρώσουν (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν):

μόρια για διορισμούς, προσλήψεις εκπαιδευτικών

μόριο για κρίσεις στελεχών

μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ-ΔΕ


Επίσης το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ΔΥΕΠ, Τάξεις Υποδοχής,

Μέντορες, Συμβούλους Σχολικής Ζωής, κλπ.
Επιπλέον το εν λόγω πιστοποιητικό επιμόρφωσης μπορεί να υποβληθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο που υποβάλλει ο κάθε εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της ατομικής του αξιολόγησης
(βλ. το άρθρο 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Τρόπος πληρωμής - Δίδακτρα

H εγγραφή στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στον Δ' Κύκλο εδώ, για τους εξής σημαντικούς λόγους:

α) Η επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την έναρξη του νέου κύκλου θα είναι προσωποποιημένη, μαθαίνοντας πρώτοι πότε θα γίνει η έναρξη και τις πιθανές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

β) Θα έχετε προτεραιότητα στην εγγραφή σας και αυτό θα σας διασφαλίσει την συμμετοχή σας στον επόμενο κύκλο. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την εγγραφή σας.

γ) Θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα αποστολής των μηνιαίων newsletters για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την επιστημονική επιμέλεια για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθ. Κων/νος Δημόπουλος
Write your awesome label here.