Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη 

Τύπος Προγράμματος

Online
Course

Έναρξη

17 Ιουνίου 2024

Διάρκεια

9 μήνες

Διάρκεια (ώρες)

400 ώρες

Γλώσσα

Ελληνικά

Νέα & Ανακοινώσεις

Write your awesome label here.

Έναρξη Προγράμματος Διαχείριση Σχολικής Ζωής

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Σχολικής Ζωής: Ηγεσία, Κρίσεις, Διαφορετικότητα, Συμπερίληψη».
Για το πρόγραμμα αυτό έχω την ευθύνη να σας υποστηρίξω εκπαιδευτικά για τις ενότητες 1 έως και 10 που θα υλοποιηθούν έως τις 7 Ιουλίου 2024.
Ιδιαίτερα, με την πρώτη Θ.Ε. που έχει τίτλο "Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον" που θα υλοποιηθεί έως τις 3 Μαρτίου 2024, θα πάρετε μια πρώτη ιδέα γύρω από την προσέγγιση του προγράμματός μας και θα κατανοήσετε μέσα από ποιες ενέργειες θα μπορούσε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση της κάθε κρίσης στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, σχόλιο ή απορία.

Καλή επιτυχία!

Πολυχρόνης Σιφακάκης
Μέλος ΕΔΙΠ
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ: 400 ώρες.
Ο συνολικός αριθμός ECTS που αποκτώνται από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 16 και ισοκατανέμονται ανάμεσα στις επιμέρους ενότητες του προγράμματος οι οποίες είναι οι εξής:

Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει την επιστημονική επιμέλεια για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθ. Κων/νος Δημόπουλος
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Write your awesome label here.