Πακέτα Συνδρομών για Ιδιωτικά Σχολεία

Για Γονείς & Μαθητές

Ετήσιο Πακέτο

20 χρήστες

600 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 20 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

50 χρήστες

1.250 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 50 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

100 χρήστες

2.000 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 100 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

200 χρήστες

3.000 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 200 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

500 χρήστες

5.000 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 500 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

1.000 χρήστες

8.000 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 24 μαθήματα
  για Γονείς & Μαθητές για 1 έτος
 • 1.000 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Για Εκπαιδευτικούς

Ετήσιο Πακέτο

20 χρήστες

800 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 20 μαθήματα
  για Εκπαιδευτικούς για 1 έτος
 • 20 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

50 χρήστες

1.800 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 20 μαθήματα
  για Εκπαιδευτικούς για 1 έτος
 • 50 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)

Ετήσιο Πακέτο

100 χρήστες

3.200 € / 12 μήνες

Παροχές πακέτου:
 • Απεριόριστη πρόσβαση σε 20 μαθήματα
  για Εκπαιδευτικούς για 1 έτος
 • 100 άδειες χρήσης
 • Παρακολούθηση μέσω κινητού, τάμπλετ και υπολογιστή
 • Interactive βίντεο μαθημάτων 
 • Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό
  (pdf, Σημειώσεις)