Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις: Δημιουργία προσωπικού κωδικού - Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Oct 9

Εγκύκλιο για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ , εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει:

Α. από την Τρίτη 10-10-2023 έως και την Πέμπτη 12-10-2023 να προσέλθουν στο Λύκειό τους και να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), σε περίπτωση που δεν είχαν ήδη δημιουργήσει τον Ιούλιο
B. από τη Δευτέρα 9-10-2023 έως και την Παρασκευή 13-10-2023 μέχρι τις 24.00 να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Α1. Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)
Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2023 αρχίζουν από τη Δευτέρα 9-10-2023 και λήγουν την Παρασκευή 13-10-2023. Πιο αναλυτικά:

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2023 που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Αν κάποιος υποψήφιος είχε αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο, μπορεί τώρα να τον χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα απευθυνθεί στο Λύκειό του. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του ΜΔ.

Α2. Οδηγίες για τους Διευθυντές των Λυκείων
Οι Διευθυντές των Λυκείων χρησιμοποιώντας τον 7ψήφιο κωδικό Σχολικής Μονάδας και τον κωδικό ασφαλείας που ήδη διαθέτουν, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου στο σύνδεσμο http://school.it.minedu.gov.gr. Με τον κωδικό αυτό ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χειριστής, θα ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή θα εμφανίζονται μόνο οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων.

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος που δεν είχε αποκτήσει κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο ή μολονότι απέκτησε το έχει ξεχάσει, θα προσέρχεται στο Λύκειό του (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο), θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password).

Ο υποψήφιος θα μπορεί πλέον, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), μέσω διαδικτύου να επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο (Μ.Δ.) στη συγκεκριμένη προθεσμία από τη Δευτέρα 9-10-2023 έως και την Παρασκευή 13-10-2023 μέχρι τις 24.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά και βάσεις εισαγωγής παλαιότερων ετών. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Για τους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο, επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.

Οι Δ/ντές των Λυκείων πρέπει να μεριμνήσουν και να επικοινωνήσουν με τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων (εάν είχαν υποψηφίους επαναληπτικών εξετάσεων), ώστε όλοι να έχουν αποκτήσει password και να έχουν υποβάλει το ΜΔ μέχρι και την Παρασκευή 13-10-2023 μέχρι τις 24.00.

Α3. Δικαιούχοι υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023
Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος Μηχανογραφικό Δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023 και εξετάστηκαν τουλάχιστον σε δύο μαθήματα. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

Οι υποψήφιοι για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και η απόκτηση-κατοχή Απολυτηρίου και Πτυχίου ειδικότητας για όλους τους υποψηφίους ΕΠΑΛ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) για τους υποψηφίους των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ.

Β1. Μετά την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), και μέσα στην προθεσμία από τη Δευτέρα 9-10-2023 έως και την Παρασκευή 13-10-2023 μέχρι τις 24.00, όλοι οι υποψήφιοι των επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες. Αρχικά θα μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το ΜΔ και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση) και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου (ΥΠΟΒΟΛΗ Μ.Δ.). Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευση της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ.

Β2. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr . Εκεί μπορούν να βρουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλαιότερων ετών, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, ταξινομημένα ανά πεδίο/τομέα. Οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν εντός της προθεσμίας. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της «Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου». Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. Με την Υποβολή, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό για το χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, εάν αυτό ζητηθεί.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου οι υποψήφιοι που ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος από τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων καθώς και στην περίπτωση των σχολών που προϋποθέτουν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, η βαθμολογία τους είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ΕΒΕ.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές εξετάσεις να έχουν επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Β3. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση
Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην αποκλειστική προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη Υποβάλει-οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Εν συνεχεία, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Υποβάλει-oριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα υφίσταται Μ.Δ.