Όροι Χρήσης

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα edupath.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί υπό την ιδιοκτησία της ELEARNING SOLUTIONS IKE με έδρα επί της λεωφόρου Συγγρού, αριθμός  106, Τ.Κ. 117 41, Κουκάκι, Αθήνα [Τηλ. Επικοινωνίας: 6977536816]

Η επίσκεψη σας και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι χρήσης έχουν εφαρμογή σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας – ιδιώτες ή επιχειρήσεις - καθώς επίσης και σε χρήστες που θα προβούν στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής.

1. Εύρος, Επιλεξιμότητα και Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα ή/και με την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε online courses, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΠΔ 131/2003. Αν δεν πληροίτε τα συγκεκριμένα κριτήρια ή δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

2. Ο λογαριασμός σας

2.1 Δημιουργία του λογαριασμού σας
Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα επωφελείστε από όλα τα προνόμια που αφορούν την προώθηση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών του edupath.gr. Όταν πραγματοποιείτε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας κάποια προσωπικά δεδομένα όπως ενδεικτικά : Όνομα, Επώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail), επίπεδο μόρφωσης και ιδιότητα. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα θα χρειαστεί να μεταβείτε στην Φόρμα Εγγραφής και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στην οικεία ενότητα.
2.2 Ενημέρωση ή ακύρωση του λογαριασμού σας
Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε την εγγραφή σας και τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών, λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου.
2.3 Ακύρωση του λογαριασμού σας από την Ιστοσελίδα
Διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσουμε μονομερώς και να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα τουλάχιστον μία φορά κατά την τελευταία διετία, επέρχεται αυτόματη διαγραφή του λογαριασμού σας και ταυτόχρονα διαγραφή σας από τη λίστα ενημερώσεων της Ιστοσελίδας, άνευ προειδοποίησης ή ενημέρωσης.

3. Εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter), συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, επωφελείστε από ενημερώσεις σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές. Προκειμένου να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ιστοσελίδας, θα χρειαστεί να παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να απεγγραφείτε από την υπηρεσία, επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή που θα βρείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ("unsubscribe/διαγραφή") και να μη λαμβάνετε στο εξής των ενημερωτικά δελτία και προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

4. Περιεχόμενο χρηστών

4.1 Βάση Δεδομένων χρηστών
Η βάση δεδομένων των χρηστών αποτελείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα, τα οποία κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (αγορά υπηρεσιών – εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο). Ο χρήστης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες χρήστη περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και κάθε πληροφορία την οποία μεταδίδει, ανεβάζει, αποστέλλει ή, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μέσο, καθιστά προσβάσιμη στην Ιστοσελίδα ο χρήστης. Υποβάλλοντας οικειοθελώς οποιαδήποτε πληροφορία χρήστη στην Ιστοσελίδα, συναινείτε στη χρήση από το edupath.gr του εν λόγω περιεχομένου για τον σκοπό της πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, με εξαίρεση των προσωπικών δεδομένων για τα οποία απαιτείται ρητή συναίνεση στην επεξεργασία από το υποκείμενο των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Περαιτέρω, υποβάλλοντας τις εν λόγω πληροφορίες χρήστη αποδέχεστε ότι (1) είστε κάτοχος ή με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις πληροφορίες χρήστη τις οποίες έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα (2) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο παρέχετε δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο οποιοδήποτε σημείο των παρόντων Όρων Χρήσης (3) το περιεχόμενο χρήστη το οποίο οικειοθελώς παρέχετε είναι πλήρως αληθές, ακριβές και ολοκληρωμένο, σύμφωνα με τις πληροφορίες και γνώσεις τις οποίες έχετε στη διάθεση σας και (4) απαλλάσσετε το edupath.gr από οποιαδήποτε αξίωση ή ευθύνη σχετική με το περιεχόμενο χρήστη, η οποία θα προέρχεται από σφάλμα ή ανακρίβεια από πλευράς του χρήστη.

4.2 Απαγορευμένες ενέργειες

Συμφωνείτε να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικουρείτε ή ενθαρρύνετε άλλους να μεταδίδουν, ανεβάζουν, ποστάρουν, αποστέλλουν email, ή με οποιονδήποτε τρόπο να καθιστούν διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα περιεχόμενο χρήστη το οποίο:
• είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ανακριβές, παρεμβαίνον στην ιδιωτικότητα φυσικού προσώπου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβές υλικό στα συμφέροντα τρίτων μερών.
• είναι εμπιστευτικό ή δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στο ευρύ κοινό λόγω νομικών ή κανονιστικών περιορισμών ή συμβατικών υποχρεώσεων.
• για το οποίο έχετε αποζημιωθεί ή έχετε λάβει οποιαδήποτε παροχή από τρίτο συμβαλλόμενο μέρος.
• προσβάλλει οποιαδήποτε πατέντα, κατοχυρωμένο σήμα, προϊόν πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό δικαίωμα τρίτου μέρους.
• προωθεί ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει με ιστοσελίδα ανταγωνιστικής επιχείρησης.
• περιέχει οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβές πρόγραμμα που στοχεύει στο λογισμικό του υπολογιστή (trojan/malware κλπ.), προεκλογική ή πολιτική εκστρατεία και ενημέρωση, αθέμιτη ή παράνομη διαφήμιση, πορνογραφικό ή προωθητικό υλικό, οποιαδήποτε μορφή μαζικής αποστολής email ή οποιαδήποτε μορφή spam.
• χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο τη σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.

4.3 Καταγγελία παράνομης δραστηριότητας

Η Ιστοσελίδα δεν παρακολουθεί ενεργά, υποστηρίζει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο χρήστη που μεταδίδεται ή εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των χρηστών. Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορία χρήστη παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, προκειμένου να μας υποδείξετε το φερόμενο ως παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.
Εάν κάποιος χρήστης μας ενημερώσει ότι το περιεχόμενο χρήστη φέρεται να μην τελεί σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, έχουμε το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση μας, να διερευνήσουμε την καταγγελία και να αποφασίσουμε εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια, να αφαιρέσουμε ή να ζητήσουμε την αφαίρεση του εν λόγω περιεχομένου ή να ακυρώσουμε τον λογαριασμό του χρήστη. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για την εκτέλεση ή μη εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών.

5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το χρονικό διάστημα, για το οποίο είναι αναρτημένα τα προτεινόμενα online courses, υποδεικνύει και τη διαθεσιμότητά τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διαθεσιμότητα του προϊόντος - online course και ο περιορισμός ή πλήρης αποκλεισμός της, εντάσσεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της παρέχουσας Εταιρείας. Δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω υπηρεσίες και θέσεις στα online courses θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούμε απαραίτητα να επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα, παρά μόνο μέχρι την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Δεν παρέχονται ενδείξεις διαθεσιμότητας στην ιστοσελίδα.
Όλες οι πληροφορίες τιμολόγησης των υπηρεσιών-σεμιναρίων στην ιστοσελίδα είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της διαδικτυακής μετάβασης και της αγοράς σας. Το edupath.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές και να τροποποιεί ή καταργεί οποιεσδήποτε ειδικές πρ
οσφορές από καιρό σε καιρό και ανάλογα με τις ανάγκες.

6. Πληρωμές

Για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών εντός Ελλάδας, το edupath.gr δέχεται πληρωμές με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, ή άλλη υπηρεσία πληρωμών εγκεκριμένη από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

6.1 Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα
Εάν επιλέξετε πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, αποδέχεστε ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών των αντίστοιχων πιστωτικών ιδρυμάτων που καθίστανται αρμόδια για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται, εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος - online course και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς. Στο κεφάλαιο Ασφάλεια Συναλλαγών του edupath.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του παρεχόμενου συστήματος πληρωμών της ιστοσελίδας.

7. Πολιτική Επιστροφών

7.1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Στο edupath.gr, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί οποιοδήποτε μέρος της παρεχόμενης υπηρεσίας και έχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο πραγματοποιηθεί πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του σεμιναρίου.

7.2 Επιστροφή χρημάτων
Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας ή του προς παρακολούθηση online course με υπαιτιότητα της Εταιρείας και αδυναμίας αντιμετώπισης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας αντιμετώπισης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας για κανένα λόγο. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα έξοδα επιστροφής (προμήθειες τραπέζης κλπ.) βαρύνουν τον πελάτη.

8. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις της εικόνας και της ποιότητας του βίντεο που βλέπετε στην οθόνη του προσωπικού σας υπολογιστή στην περίπτωση των online σεμιναρίων, καθώς και σε κάθε άλλη οθόνη οποιασδήποτε άλλης συσκευής (κινητό, laptop, tablet), δεδομένου των διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της εκάστοτε οθόνης.

9. Περιεχόμενο ιστοσελίδας

9.1 Εμπορικά σήματα, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ευρεσιτεχνίες και προϊόντα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή έργων της διάνοιας
Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα αποτελούν προϊόν της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας του edupath.gr και των αντίστοιχων αδειών χρήσης εκ μέρους των διδασκόντων και εισηγητών των εν λόγω προϊόντων της διανοίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται: στην αισθητική όψη και την αντίληψη που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, το κείμενο, εικόνες, γραφικά, οπτικοποιημένα μέσα, βίντεο, ηχητικά μηνύματα, ήχους, άρθρα, σύμβολα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή άυλο αγαθό είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή διαγράφει από το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση.Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας όπως ανωτέρω περιγράφεται δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν όλο ή εν μέρει, για κανέναν εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η εν λόγω εκμετάλλευση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναπαράσταση, πώληση, μεταπώληση, πρόσβαση ή οποιασδήποτε μορφής τροποποίηση. Αντίστοιχα, δεν καθίσταται με οποιονδήποτε τρόπο κάτοχος άδειας ή δικαιώματος εμπορικής χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή, έγγραφη και προηγούμενη συναίνεση του edupath.gr. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή μη ρητώς αποδεικνύουσα τη συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου, ενδέχεται να παραβιάζει τα περιουσιακά δικαιώματα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ιστοσελίδας και να γεννά νομικές αξιώσεις για καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Ιστοσελίδας ή των αντίστοιχων παρόχων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9.2 Περιορισμένη άδεια χρήσης του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας για καθαρά προσωπική χρήση

Η Ιστοσελίδα σας παρέχει περιορισμένη, αποκλειστική και ελεύθερη άδεια χρήσης για παρακολούθηση, εκτύπωση ή κατέβασμα (download) του περιεχομένου των online courses, για αυστηρά προσωπική σας χρήση. Η περιορισμένη αυτή άδεια δεν περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα, η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) παρέμβετε στην τεχνική διαμόρφωση ή τον σχεδιασμό της τεχνικής διαμόρφωσης της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή τμήματος της Ιστοσελίδας, (β) τροποποιήσετε, χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βασισμένο είτε στην Ιστοσελίδα είτε στο Περιεχόμενο αυτής, (γ) συλλέγετε πληροφορίες λογαριασμού ή πληροφορίες χρήστη για προσωπικό όφελος ή τρίτου μέρους πέραν των σκοπών της επεξεργασίας και συλλογής των δεδομένων όπως περιγράφονται, (δ) χρησιμοποιείτε μεταδεδομένα ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κρυφού κειμένου χρησιμοποιώντας τα διακριτικά στοιχεία της Ιστοσελίδας, εμπορικά σήματα ή άλλα προϊόντα Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας, (ε) χρησιμοποιείτε bots, spiders, crawlers ή οποιοδήποτε παρεμφερές εργαλείο πρόγραμμα ή εφαρμογή, ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υποβάλει ασυνήθιστο ή δυσανάλογο βάρος στα πληροφοριακά μας συστήματα και την υποδομή της Ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με την περιορισμένη άδεια χρήσης που παρέχεται στην παρούσα ενότητα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή με ρητώς προκύπτουσα συναίνεση της Ιστοσελίδας χρήση του Περιεχομένου οδηγεί στην ακύρωση της εν λόγω περιορισμένης χρήσης που περιγράφεται ανωτέρω, με επιφύλαξη των ένδικων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

10. Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας

10.1 Η Ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει" και σε βάση "όπως είναι διαθέσιμη".
Το edupath.gr χρησιμοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για την παροχή υψηλού χρόνου διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχιτεκτονικής ανοχής σε σφάλματα που φιλοξενείται σε διακομιστές νέφους (cloud). Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι εγκαταστάσεις θα είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα ή/και σφάλματα και δεν παρέχουμε κανενός είδους επιστροφή χρημάτων για διακοπές λειτουργίας. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) για την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την ακρίβεια των πληροφοριών, τη συμβατότητα και την ποιότητα.

10.2
. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας που προκύπτει από εξωτερικά αίτια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της βλάβης του εξοπλισμού του ISP, της βλάβης του εξοπλισμού του κεντρικού υπολογιστή, της βλάβης του δικτύου επικοινωνιών, της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, των φυσικών γεγονότων, των πολεμικών ενεργειών ή των νομικών περιορισμών και της λογοκρισίας.

11. Απόρρητο και Ασφάλεια

11.1 Απόρρητο
To edupath.gr σέβεται την ιδιωτικότητα σας

Η ενότητα Πολιτική Απορρήτου παρέχει συνολική εικόνα των πολιτικών απορρήτου που ακολουθούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016.

11.2 Ασφάλεια

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό που αποσκοπεί να βλάψει ή να παρέμβει με στην ορθή λειτουργία της Ιστoσελίδας ή να υποκλέψει οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο ή προσωπικές πληροφορίες από την Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα υποβάλλει σε υπέρογκο και δυσανάλογο βάρος και φόρτο το σύστημα της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή. Πρόσβαση και χρήση τμημάτων της Ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης περιορίζονται στη χρήση αποκλειστικά των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα που επιχειρούν την πρόσβαση σε τέτοιο τμήμα της Ιστοσελίδας, ενδέχεται να επιφέρουν διώξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

12. Επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα νοηματοδοτούνται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων, αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Αθηνών.

13. Εφαρμοστικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε πρότερης συμφωνίας, αναπαράστασης, εγγύησης και ερμηνείας σχετικά με την Ιστοσελίδα, το Περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα. Στον βαθμό που οτιδήποτε, εντός ή περιφερειακά, σχετιζόμενο με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας έρχεται σε σύγκρουση ή αναντιστοιχία με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι παρόντες Όροι αποκτούν προτεραιότητα και εφαρμόζονται άμεσα, αποκλειόμενης ρητά κάθε αντίθετης ερμηνείας. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομο, άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή καταχρηστικό, το εν λόγω τμήμα θα θεωρείται ξεχωριστό και καταργητέο από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και εφαρμογή των υπολοίπων προβλέψεων των παρόντων Όρων. Ενδεχόμενη αδυναμία εφαρμογής ή μη άσκησης από μέρους του edupath.gr οποιουδήποτε όρου δεν θεωρείται ως παραίτηση από τα εν λόγω δικαιώματα, ούτε από το μελλοντικό δικαίωμα να επιβάλλει τους εν λόγω όρους. Η παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος σχετικά με τους όρους και τις προβλέψεις των εν λόγω Όρων δεν αποκλείουν το εν λόγω μέρος από την επιδίωξη εφαρμογής των εν λόγω όρων και προβλέψεων στο μέλλον και δε συνιστούν παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων.

14. Επικαιροποίηση των παρόντων όρων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει τμήματα των εν λόγω Όρων Χρήσης σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση θεμελιωδών αλλαγών, ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές θα δημοσιοποιούνται στην αρχική σελίδα του edupath.gr και θα τίθενται σε εφαρμογή 15 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ανατρέξτε πίσω στους εν λόγω Όρους Χρήσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές και ενημερώσεις. Συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των ενδεχόμενων αλλαγών.

15. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: hello@edupath.gr