Επανεξετάζεται το πλαίσιο απουσιών των μαθητών

Jan 23

Την επαναφορά του παλαιού συστήματος διαχωρισμού των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, μελετά το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με δήλωση ανώτατης πηγής της πολιτικής ηγεσίας.


Η ίδια πηγή ανέφερε ότι:


Α. Το ανώτατο όριο των 114 απουσιών δεν θα αλλάξει, καθώς αποτελεί διεθνής πρακτική να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν αριθμό απουσιών που να αντιστοιχεί περίπου στο 10% επί του αριθμού των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.


Β. Από τότε που καταργήθηκαν ο δικαιολογημένες απουσίες, πάνω από το 50% των μαθητών στο Γυμνάσιο και Λύκειο εξαντλούν το ανώτατο όριο των 114 απουσιών.


Γ. Στο Λύκειο από το 2017-18, που καταργήθηκαν οι δικαιολογημένες παρατηρείται σταθερά κάθε χρόνο μία αύξηση κατά 30%. Στο δε Γυμνάσιο η αύξηση το προηγούμενο σχολικό έτος, το 2022-23, άγγιξε το 50%, σε σχέση με το 2017-18.


Δ. Μας έχει προβληματίσει και το φαινόμενο οι Καθηγητές στη Γ Λυκείου, μετά το Μάρτιο, να κάνουν μάθημα σε άδειες αίθουσες, καθώς οι μαθητές κάνουν χρήση των απουσιών αυτή τη χρονική περίοδο για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.


Στο "απυρόβλητο" οι απουσίες των μαθητών παρά την κόκκινη κάρτα από την ΑΔΙΠΠΔΕ


Παρά την “κόκκινη” κάρτα ΑΔΙΠΠΔΕ στην κατάργηση των “δικαιολογημένων” απουσιών των μαθητών, το καθεστώς των απουσιών που θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας "Γαβρόγλου" παραμένει στο "απυρόβλητο".

Με το νόμο "Γαβρόγλου" καταργήθηκε η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).


Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.


Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.


Η ΑΔΙΠΠΔΕ ήδη έχει "κρούσει" τον κώδωνα του κινδύνου προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση των “δικαιολογημένων” απουσιών των μαθητών, υπογραμμίζοντας τα εξής:


Α.
Απαιτείται ιδιαίτερα προσοχή να μην μετατραπεί η «επικρατούσα τιμή» σε επικρατούσα τάση, μεταξύ των μαθητών, για πλήρη «αξιοποίηση» των απουσιών που «δικαιούνται».


Β. Αυτή η εξέλιξη θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στους μαθητές και θα δημιουργούσε διδακτικά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς και λειτουργικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες.


“Μπροστά” οι μαθητές των ΓΕΛ σε απουσίες


Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, κατά το σχολικό έτος 2017-18 , που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η κατάργηση των δικαιολογημένων απουσιών, καταχωρίστηκαν απουσίες για 75.037 μαθητές που φοίτησαν στη Γ’ τάξη των ΓΕ.Λ. και 23.588 μαθητές που φοίτησαν στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ.


Σύμφωνα και με τα δεδομένα, οι μαθητές της Γ’ ΓΕ.Λ. έχουν υψηλότερο μέσο όρο απουσιών από τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης των ΕΠΑ.Λ., ενώ και για τους δυο πληθυσμούς η επικρατούσα είναι η ίδια (114 απουσίες).


Φύλο και απουσίες μαθητών


Τα αγόρια έχουν υψηλότερο μέσο όρο απουσιών από τα κορίτσια και, επίσης, η διάμεση τιμή απουσιών είναι μεγαλύτερη για τα αγόρια σε όλες τις τάξεις.


Σε ό,τι αφορά τους μαθητές που κατά τη σχολική χρονιά 2017-18 φοίτησαν στην Γ’ τάξη ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. , στην περίπτωση των ΓΕ.Λ. τα κορίτσια έχουν υψηλότερο μέσο όρο απουσιών από τα αγόρια και υψηλότερη διάμεση τιμή, ενώ αντίστροφα στα ΕΠΑ.Λ. τα αγόρια έχουν υψηλότερο μέσο όρο απουσιών και υψηλότερη διάμεση τιμή.

Τι ισχύει σήμερα για τις απουσίες των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων


1) Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.


2) Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επίσης, δεν προβλέπεται η περίπτωση ανάθεσης εργασίας από τον/τη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας σε μαθητή/τριας χωρίς την καταχώριση απουσίας/απουσιών.


3) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).


4) Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.


Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.


5) Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.


6) Στην περίπτωση των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά δεκαέξι (16) απουσίες.


7) Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων στα οποία εφαρμόζεται ΕΩΠΔ με παρεκκλίσεις ισχύουν τα αριθμητικά όρια απουσιών προσαυξημένα κατ' ανάλογο τρόπο σύμφωνα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.


8) Η φοίτηση των μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι/ες παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων, χαρακτηρίζεται ως εξής:


α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Γ ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα πέντε (75), για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78), για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα οκτώ (78) και για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα τρεις (83) απουσίες.


β. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/ τριας που σημείωσε πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Β' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα πέντε (75) απουσίες για τη Γ' τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Β' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από εβδομήντα οκτώ (78) απουσίες για τη Γ' τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από ογδόντα τρεις (83) απουσίες για τη Δ' τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.


9) Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.


10) Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:


Α) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/ 2008 (Α' 199):

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν:


α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και


β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».


Β) Σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 (Α' 199) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν.4415/2016 (Α' 159) «Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή».


Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν


1) Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους.


Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.

Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης.


2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη δήλωση τους - ή με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.

Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.


3) Αν ο/η μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή), πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.


4) Όταν πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες απουσίες σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας ώρας), μεμονωμένες ή συνεχείς, χωρίς την άδεια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, αναζητούνται οι λόγοι και πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που, ενδεχομένως, κρίνονται απαραίτητες.


5) Οι απουσίες των μαθητών/τριών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.