Η Ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Μια αναγκαία αλλαγή που καθυστερεί

Feb 10

«Η προσαρμογή γίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου τοπίου των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο»


Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, μεταμορφώνοντας διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Η αγορά εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία και η ΤΝ διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Η εκπαίδευση οφείλει να προετοιμάσει τους μαθητές για το μέλλον, εξοπλίζοντάς τους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν την ΤΝ.


Ένα εντυπωσιακό 90% των επερχόμενων θέσεων εργασίας θα απαιτούν ψηφιακό εγγραμματισμό, δημιουργώντας ένα παράδοξο μεταξύ των απαιτήσεων της βιομηχανίας και της έμφασης στην ακεραιότητα στην εκπαίδευση.

Εκπαίδευση: Ου εξαπατήσεις. Ου χρησιμοποιήσεις εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες σου.


Ετοιμάζουμε επαρκώς τους μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που θα χρειαστούν στη μελλοντική τους σταδιοδρομία; Αποκτούν οι μαθητές μας πρακτική εμπειρία με τις τελευταίες τεχνολογίες και εργαλεία που κυριαρχούν σε διάφορους κλάδους σήμερα; Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί αποτυγχάνουν να ευθυγραμμίσουν το πρόγραμμα σπουδών με τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, πιθανώς αφήνοντας τους αποφοίτους μη προετοιμασμένους για τις πραγματικές προκλήσεις.

Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή εξατομικευμένης μάθησης, την αξιολόγηση των μαθητών και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, στην Ελλάδα, η συζήτηση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ρίχνει σκιά στη σημαντική αλλαγή που έχει φέρει η ΤΝ στην εκπαίδευση.


Η ΤΝ έχει το δυναμικό να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που μαθαίνουν και αξιολογούνται οι μαθητές. Ωστόσο, στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει ακόμη ουσιαστική προσπάθεια να ενσωματωθεί η ΤΝ στην εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν επενδύσει στην ΤΝ, και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί για τη χρήση της.


Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, και η ΤΝ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Οι φοιτητές που θα είναι προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουν την ΤΝ θα έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.


Πριν από λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο Πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση (HEPI) του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή 1,200 φοιτητών. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το μισό από αυτούς χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και θεωρεί αποδεκτή τη χρήση της. Το 63% ανέφερε ότι η ιδρυματική πολιτική σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι "σαφής". Επιπλέον, οι φοιτητές εκφράζουν την άποψη ότι τα ιδρύματα πρέπει να παρέχουν περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.


Κάποιες σχολές και πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ήδη υιοθετήσει ένα πλαίσιο με ένα εύρος επιλογών για τη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, από 1 έως 5:


1. Απαγόρευση της χρήσης ΤΝ: Η ΤΝ δεν χρησιμοποιείται σε καμία μορφή στην εκπαίδευση.


2. Περιορισμένη χρήση ΤΝ: Η ΤΝ χρησιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η οργάνωση ή η υποστήριξη της μάθησης.


3. Ελεγχόμενη χρήση ΤΝ: Η ΤΝ χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων, αλλά με αυστηρούς ελέγχους για την προστασία των δεδομένων και την αποφυγή της προκατάληψης.


4. Υπεύθυνη χρήση ΤΝ: Η ΤΝ χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση, με έμφαση στην ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας.


5. Ελεύθερη χρήση ΤΝ: Η ΤΝ χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς στην εκπαίδευση.


Πολυάριθμα αξιόλογα πανεπιστήμια έχουν διανείμει, εδώ και μήνες, κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς, με σκοπό τον επανασχεδιασμό της διδασκαλίας και τη δημιουργία αξιολογήσεων ανθεκτικών στην τεχνητή νοημοσύνη.


Παρά τις συνεχείς παραινέσεις μου (από τον Μάιο του 2023), η συζήτηση στο Τμήμα και το Πανεπιστήμιο για τη χρήση της TN δεν έχει γίνει ακόμα. Διδάσκω ένα μάθημα για Νέες Τεχνολογίες εκπαιδεύοντας τους φοιτητές μου πώς να γράφουν ταχύτερα, ευκολότερα και πιο ποιοτικά χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία.

Στο δεύτερο μάθημά μου για τη μεθοδολογία έρευνας, η χρήση νέων εργαλείων δεν απαγορεύεται, αλλά είναι υποχρεωτική. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι φοιτητές μου χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και σε άλλα μαθήματα και οι καθηγητές τους αξιολογούν αναφορές, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες που γράφτηκαν από τα ChatGPT, Bard, Bing, Perplexity και άλλα bots.


Συνεπώς, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση αποτελεί μια αναγκαία αλλαγή που δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο. Αυτή η ενσωμάτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως προσθήκη νέων μαθημάτων ή λογισμικού, αλλά ως μια ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές, τη βελτίωση της διδασκαλίας, και την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων.


Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση στις εξής πτυχές:


Ανάπτυξη Δεξιοτήτων ΤΝ στους Μαθητές: Η ενσωμάτωση της ΤΝ στα προγράμματα σπουδών πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα.


Αξιοποίηση της ΤΝ για Βελτίωση της Διδασκαλίας: Εφαρμογή της ΤΝ για εξατομικευμένη μάθηση και προσαρμοστική αξιολόγηση, προσφέροντας νέους τρόπους εκπαίδευσης.


Ανάπτυξη Ψηφιακής Παιδείας: Δημιουργία προγραμμάτων που εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές θα χρησιμοποιούν την ΤΝ κριτικά και υπεύθυνα.


Επιπλέον, η ενσωμάτωση της ΤΝ μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών ανισοτήτων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν, καθιστώντας τη μάθηση πιο ενεργή, διαδραστική και συναρπαστική. Η ΤΝ μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επικοινωνία, προετοιμάζοντάς τους για έναν κόσμο που κυριαρχείται από αυτήν. Είναι, επομένως, μια επένδυση στο μέλλον που θα εξοπλίσει τους μαθητές να γίνουν παραγωγικά και καινοτόμα μέλη της κοινωνίας.


Για να υλοποιηθεί αυτή η αλλαγή, προτείνονται τα εξής:


Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου για την ΤΝ στην Εκπαίδευση: Ένα σχέδιο που θα καθορίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της ΤΝ στα εκπαιδευτικά προγράμματα (βλ. The Australian Framework for Generative AI in Schools).


Επένδυση σε Υποδομές και Λογισμικό ΤΝ: Χρηματοδότηση για τα σχολεία ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή και λογισμικό (To Arizona State University συνεργάστηκε με την OpenAI, επιτρέποντας στο σχολείο την πλήρη χρήση εργαλείων AI).


Εκπαίδευση και Υποστήριξη Εκπαιδευτικών: Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς για τη χρήση της ΤΝ στην τάξη (βλ. το δωρεάν μάθημα Εργαλεία TN για την εκπαίδευση).


Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι έτοιμη για το μέλλον. Οι κανονισμοί και οδηγίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ΤΝ χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ασφαλώς, προάγοντας την ισότητα και προστατεύοντας τα δικαιώματα των μαθητών. Με προορατικό σχεδιασμό και σωστή υλοποίηση, η ΤΝ μπορεί να αλλάξει ριζικά το πρόσωπο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να προετοιμάσει τους μαθητές για ένα επιτυχές μέλλον.