Κ. Πιερρακάκης: Από τη Α' Λυκείου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και θεματική από τη Α' Γυμνασίου

May 25

Καινοτόμο σύστημα για την διενέργεια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους τους μαθητές/τριες της Α' Λυκείου, αρχομένης από το νέο σχολικό έτος, μελετά αυτές τις ημέρες το επιτελείο του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη.


Στόχος είναι το νέο σύστημα να τεθεί σε εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος.


Τι περιλαμβάνει


Το καινοτόμο σύστημα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό περιλαμβάνει:


Α. Οι μαθητές της Α' Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι την ολοκλήρωση του Α' τετραμήνου θα πρέπει να κάνουν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.


Β. Πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος θα θεσμοθετηθεί Μητρώο Εταιρειών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέλη του οποίου θα γίνουν όσες εταιρείες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


Γ. Ο γονιός θα μπαίνει στο Μητρώο Εταιρειών και θα επιλέγει την εταιρεία που επιθυμεί να κάνει το παιδί του το τεστ.


Δ. Η δαπάνη προς τις εταιρείες θα καλύπτεται από το υπουργείο Παιδείας


Ε. Το ύψος της δαπάνης, ανά τεστ θα καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Παιδείας.


Επίσης μελετάται το τεστ Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού να γίνεται και με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.


Εφόσον υιοθετηθεί αυτή η εισήγηση θα κατασκευαστεί ψηφιακή πλατφόρμα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.


Επίσης προβλέπεται η ίδρυση και στελέχωση των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Τέλος ο υπουργός Παιδείας εξετάζει την εισαγωγή του επαγγελματικού προσανατολισμού από την Α’ Γυμνασίου, ως θεματική ενότητα.