Κλιμακωτές οι ποινές σε μαθητές που κατέχουν κινητά μέσα στα σχολεία μέχρι και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Mar 24

Ειδική διάταξη για τις ποινές των μαθητών που παραβιάζουν τον κανόνα της απαγόρευσης κινητού εντός του σχολείου, περιλαμβάνει η νέα υπουργική απόφαση για το "ποινολόγιο" και τις απουσίες.


Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα υπουργική απόφαση θα ορίζει το "απαγορευτικό" για κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου, και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες αυστηρές συνέπειες για τους μαθητές.


Συγκεκριμένα, το σχέδιο του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη περιλαμβάνει:


Α. Σύσταση σε περίπτωση που εκπαιδευτικός εντοπίσει μαθητή να κατέχει κινητό ή άλλο οπτικοακουστικό σύστημα καταγραφής σε παύση λειτουργίας.


Β. Μία ημέρα αποβολή σε περίπτωση που ο μαθητής επαναλάβει την ίδια παράβαση.


Γ. Δύο ή τρεις ημέρες αποβολή σε περίπτωση που ο μαθητής έχει μέσα στην αίθουσα ή στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου σε κατάσταση λειτουργίας το κινητό του.


Δ. Μέχρι και πενθήμερη αποβολή στην περίπτωση που ο μαθητής εντοπιστεί για δεύτερη φορά να κατέχει σε κατάσταση λειτουργίας κινητό τηλέφωνο μέσα στην αίθουσα ή στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου.


Ε. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος στην περίπτωση που μαθητής εντοπιστεί να κάνει κακόβουλη χρήση του κινητού.


Επίσης η απόφαση ορίζει ότι:


1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.


2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.


3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006).


4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α ́ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων.


Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.


5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β ́/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.