Μετά τις Πανελλαδικές η συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Apr 15

Για μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων μετατέθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη η έναρξη του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα πολιτικά κόμματα, επί του νομοσχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο.


Επιδίωξη του υπουργού Παιδείας είναι η εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου να ξεκινήσει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 2025-26, από τους μαθητές της Α' Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν παραλάβει και τα νέα σχολικά βιβλία τα οποία ετοιμάζονται αυτή τη χρονική περίοδο.


Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα το εγκαινιάσουν οι μαθητές που το σχολικό έτος 2025-26 θα φοιτήσουν στην Α' Λυκείου.


Ήδη ο υπουργός Παιδείας έχει δεχθεί εισηγήσεις από τις "άτυπες" επιτροπές που έχει συγκροτήσει για ριζικές αλλαγές όπως για τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών , τις απουσίες, το "ποινολόγιο" κλπ.


Μία από τις "άτυπες" Επιτροπές εργάζεται "πυρετωδώς" για τη διαμόρφωση πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο.


Η εισήγηση, την οποία επεξεργάζεται η Επιτροπή, έχει ως εξής:


Α. Θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.


Β. Εφόσον ψηφιστεί οι πρώτοι μαθητές που θα το εγκαινιάσουν είναι αυτοί που θα φοιτήσουν στη Α' Λυκείου το μεθεπόμενο σχολικό έτος. Δηλαδή εφαρμογή θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2025-26 για τους μαθητές της Α' Λυκείου.


Γ. Τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας θα συνδεθούν με την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. Δηλαδή δεν θα χορηγείται Εθνικό Απολυτήριο χωρίς ο απόφοιτος να μη γνωρίζει μια από τις ξένες γλώσσες, οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.


Δ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου.


Ε. Θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές -εφόσον το επιθυμούν- να το αποκτήσουν δωρεάν μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.


Ζ. Ο Γενικός Μέσος Όρος του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από τους βαθμούς των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.


Η. Υπό εξέταση η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής αλλά μετά το 2027 όταν εφαρμοστεί πλήρως το Εθνικό Απολυτήριο στις τρεις τάξεις του Λυκείου.


Θ. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.


Ι. Το μεγαλύτερο συντελεστή θα έχει η Γ' Λυκείου και το μικρότερο η Α' τάξη.


Κ. Ο αριθμός εισακτέων, πλέον, θα καθορίζεται από τα τμήματα των Πανεπιστημίων.


Λ. Μελετάται η αύξηση του ποσοστού επιλογής θεμάτων στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις με στόχο όλα τα θέματα να επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων.


Μ. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.