Πανελλαδικές 2024 - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Jun 17

Τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων


Στο τέλος τους φτάνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, που εξετάστηκαν στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Δείτε εδώ τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων