Πανελλήνιες 2024: Οι πίνακες δεκτών υποψηφίων του διαγωνισμού επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Mar 5

Γνωστοποιήθηκαν οι πίνακες δεκτών υποψηφίων του διαγωνισμού επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για τις Πανελλήνιες 2024 για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) και σχετικές οδηγίες.


Υπενθυμίζεται ότι οι ΠΚΕ θα διεξάγονται έως την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024.

Στο πλαίσιο αποφυγής μετάδοσης COVID-19 και λοιπών αναπνευστικών λοιμώξεων, οι υποψήφιοι-ες προσερχόμενοι στην διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) την 1η ημέρα των ψυχομετρικών δοκιμασιών, οφείλουν να επιδείξουν βεβαίωση αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού (Rapid test), στο οποίο να έχουν υποβληθεί εντός 48 ωρών, πριν την πρώτη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων και το οποίο θα φέρουν καθημερινά μαζί τους, καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.


Υποψήφιος-α που κατά την προσέλευσή του στις ΠΚΕ νοσεί ή έχει νοσήσει εντός των 30 προηγούμενων ημερών από COVID-19 και η νόσηση πιστοποιείται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο RAPID test, δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις κατόπιν:


α. Προσκόμισης αρνητικού RAPID test και βεβαίωσης υγείας από καρδιολόγο,

β. Της έγκαιρης ενημέρωσης του εξεταστικού κέντρου της ΔΑΕ από τον υποψήφιο-α, με την αρνητικοποίηση του RAPID test και τις ως άνω προϋποθέσεις, για τον εκ νέου προγραμματισμό του.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται για τις ΠΚΕ, απαρέγκλιτα κατά τις ημερομηνίες και ώρες που αντιστοιχούν στην ομάδα που ανήκουν.


Δεκτοί – Ημερομηνία Έναρξης – Ομάδα


Αναλυτικό Πρόγραμμα


Οδηγίες προς τους Υποψηφίους