Πιερρακάκης: Τεστ δεξιοτήτων στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2024/25

Nov 20

Tο υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την εισαγωγή τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (κλίσεων και δεξιοτήτων) σε όλους τους μαθητές των δημοσίων σχολείων από την επόμενη σχολική χρονιά. Για τα τεστ, το υπουργείο θα συνεργαστεί με στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Η τάξη στην οποία θα διενεργούνται στους μαθητές τα τεστ θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ωστόσο, το πιο πιθανό είναι να γίνονται στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, ενόψει της απόφασής τους για το εάν θα συνεχίσουν στο Γενικό ή σε Επαγγελματικό Λύκειο και το ποια επιστημονική ή τεχνολογική κατεύθυνση θα επιλέξουν.


Με τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού θεωρείται ότι μπορεί να αποκαλυφθούν βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή, τα ενδιαφέροντα του, οι ικανότητές του, οι δραστηριότητες, οι προσδοκίες, το οικογενειακό πλαίσιο, τα πρότυπα κα. Η καταγραφή αυτή και η ανάλυσή της δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο να παρουσιάσει στο παιδί επαγγελματικά περιβάλλοντα που του αρμόζουν.


Το παιδί απαντάει σε ερωτηματολόγιο (μοιάζει με τεστ IQ) στον υπολογιστή μέσω του οποίου αξιολογούνται οι αριθμητικές, γλωσσικές, μηχανικές ικανότητες του μαθητή, η ταχύτητα αντίληψης του, η κριτική ικανότητα, η αφαιρετική, η επαγωγική κ.ά.


Όπως δήλωσε στην «Καθημερινή» ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, «στο υπουργείο έχουμε να κερδίσουμε το εξής στοίχημα. Τα παιδιά μας να γνωρίζουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους καλύτερα πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Και τούτο, γιατί οφείλουμε να τους δώσουμε ακόμη ένα εργαλείο, ακόμη ένα εφόδιο για να ανθήσουν επαγγελματικά. Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται ραγδαία λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, της υψηλής εξειδίκευσης, η οποία απαιτείται πλέον σε πολλά αντικείμενα κ.ά. και πρέπει να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας κατάλληλα. Κάθε μαθητής διαθέτει δεξιότητες και ταλέντα που τον καθιστούν μοναδικό. Όσο πιο έγκαιρα εντοπιστούν τόσο πιο έγκαιρα θα καλλιεργηθούν και θα συμβάλουν καταλυτικά στη μετέπειτα πορεία του».