Ποια θα είναι τα κριτήρια εγγραφών στα Μη Κερδοσκοπικά-Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Dec 21

"Ασφαλιστικές δικλείδες", προκειμένου να αποφευχθεί μια "άναρχη" εγγραφή των αποφοίτων Λυκείων στα τμήματα των υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπικών-Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, βάζουν διατάξεις του Σχεδίου Νόμου που ετοιμάζει ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης.


Συνεργάτης του υπουργού Παιδείας ο οποίος συμμετέχει στην κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα κριτήρια εγγραφών, δήλωσε τα εξής:


Τα κριτήρια εγγραφών θα ορίζονται από τα ίδια τα Μη Κερδοσκοπικά-Μη Κρατικά Πανεπιστήμια, αλλά:


α. Θα αποτελούν μέρος του φακέλου που θα κατατίθεται στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

β. Θα αποτελεί κριτήριο για την αδειοδότηση


Ερώτηση: Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα;


Συνεργάτης υπουργού: Εάν στο φάκελο που θα κατατεθεί για αδειοδότηση στην ΕΘΑΑΕ το κριτήριο εγγραφών για τη Ιατρική ή Νομική είναι ο βαθμός 15 ενώ στα κρατικά η βάση εισαγωγής είναι πάνω από 18 τότε υπάρχει θέμα ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και άρα ως προς το ενδεχόμενο χορήγησης άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος.


Ερώτηση: Μπορεί για παράδειγμα για ένα συγκεκριμένο τμήμα το Μη Κερδοσκοπικό-Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο να θέσει όριο βαθμολογιών σε συγκεκριμένα μαθήματα και όχι βαθμό Απολυτηρίου;


Συνεργάτης υπουργού: Ναι, συνοδευόμενη η σχετική τεκμηριωμένη πρόταση.


Ο συνεργάτης του υπουργού σχολίασε ότι κανένα Πανεπιστήμιο δεν θα θελήσει να ρίξει τη φήμη του, κάνοντας εγγραφές με χαμηλόβαθμα απολυτήρια σε υψηλόβαθμες σχολές, όπως είναι οι Ιατρικές, οι Νομικές και ο Πολυτεχνικές.


Γενικά, όπως τόνισε ο συνεργάτης του υπουργού, οι προδιαγραφές που θα τεθούν στο Σχέδιο Νόμου εστιάζονται στον έλεγχο ποιότητας στις μη κρατικές δομές που θα παρέχουν υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.


Ο στόχος μας, όπως είπε, είναι διπλός:


Α. Να κρατήσουμε τους νέους στη χώρα μας και να μην μεταναστεύουν για σπουδές στο εξωτερικό, και

Β. Να προσελκύσουμε ξένους από άλλες χώρες για να σπουδάσουν στην Ελλάδα.