Ψηφιακό Φροντιστήριο για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ανακοίνωσε η υφ. Παιδείας

Oct 17

Τη θεσμοθέτηση Ψηφιακού Φροντιστηρίου ανακοίνωσε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου για την εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης (Π.Η.Σ.) των αδύνατων (ακαδημαϊκά) μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.


Στόχος του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είναι να καλύπτονται τα μαθησιακά κενά των μαθητών και να περιορίζεται η σχολική αποτυχία τους που συχνά οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχολείου και ενδεχομένως να τους οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό.


Τα μαθήματα, σύγχρονα και ασύγχρονα θα τα ετοιμάσουν καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μέλη ΔΕΠ.


Θα δημιουργηθούν ψηφιακά μαθήματα για τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου.


Τα βίντεο με τα μαθήματα θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική Πλατφόρμα.


Τα φροντιστηριακά μαθήματα θα γίνονται χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού.


Το περιεχόμενο κάθε ενότητας μαθήματος θα περιλαμβάνει:


α) βιντεοσκοπημένη πρότυπη παράδοση μικρής διάρκειας,

β) υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις,

γ) μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με παραδείγματα,

δ) ασκήσεις

ε) πηγές πρόσθετης υποστήριξης

στ) διδακτικό βιβλίο πρόσθετης διδακτικής στήριξης από υπάρχουσες εκδόσεις (σε ηλεκτρονική μορφή)