Σχολεία: Ποια βιβλία και σε ποιες τάξεις θα αντικατασταθούν το νέο σχολικό έτος

Apr 17

Ποιες αντικαταστάσεις βιβλίων θα γίνουν τη νέα σχολική χρονιά σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο


Πέντε βιβλία στο Λύκειο και από ένα στο Δημοτικό και Γυμνάσιο, θα αντικατασταθούν το νέο επόμενο σχολικό έτος, 2024-2025.


Πρόκειται για τα εξής βιβλία:


Δημοτικό

ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) της Ε' τάξης


Γυμνάσιο

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ της Γ' τάξης


Λύκειο

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Λυκ. - ΜΑΘ. ΠΡ. ΣΠ. ΟΙΚ. & ΠΛ. (Γ,Γ ΕΣΠ)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ Α') Λυκ. - ΜΑΘ. ΠΡ. ΑΝΘ. ΣΠ (Β,Β ΕΣΠ)


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Λυκ. - ΜΑΘ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. (Α,Α ΕΣΠ), ΕΠΑΛ - ΜΑΘ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. (Α' ΕΠΑΛ, Α' ΕΠΑΛ. ΕΣΠ)


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Λυκ. - ΜΑΘ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. (Β,Β ΕΣΠ)


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λυκ. - ΜΑΘ. ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. (Γ,Γ ΕΣΠ)