Σχολεία: Τι προβλέπεται για την Παρασκευή 22 Μαρτίου - Οι εορταστικές εκδηλώσεις

Mar 20

Σχετικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024


Σήμερα Τετάρτη ή αύριο Πέμπτη το αργότερο αναμένεται από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος της υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέττας Μακρή σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.


Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, η Εγκύκλιος δεν θα προβλέπει διαφορετικά από την αντίστοιχη περσινή Εγκύκλιο.


Θυμίζουμε ότι πέρσι (2023) προβλέπονταν:


1. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:


α. Γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).


β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.


γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.


2. Στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:


Κατά την παραμονή της επετείου γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019Υ.Α. (Β΄2005). Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ωρών.


Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων, τη σύνθεση τμημάτων, τη συμμετοχή σημαιοφόρων και παραστατών στις εορταστικές εκδηλώσεις (Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων, παρελάσεις κ.α.), θα δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από τις οικείες δημοτικές αρχές.