Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Έρχεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Feb 18


Αναλυτικά όσα προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του ΥΠΑΙΘΑ για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική


Την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολείο προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


Πιο συγκεκριμένα η δράση αποτελείται από την ίδρυση και στελέχωση των Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.


Αναλυτικά όσα προβλέπει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του ΥΠΑΙΘΑ για τον Επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική


Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού (πιλοτική εφαρμογή):


  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασίας πιστοποίησης συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού

  • Στόχος η επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού και η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και πιστοποίησης των προσόντων

  • Δέσμη ενεργειών για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης, μέσα από εξεταστική διαδικασία, των συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό την ένταξή τους στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ.


Επέκταση υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ:


  • Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας
  • Κάλυψη αναγκών όλων των ομάδων στόχων και ηλικιών. Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και κουλτούρα διά βίου μάθησης (συμβουλευτική σταδιοδρομίας e-counseling)