Ζέττα Μακρή: Μέχρι 5+5 μέρες δεν προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών που αρρωσταίνουν από γρίπη και covid-19

Jan 12

Πόσες απουσίες μπορούν να δικαιολογήσουν μαθητές που αρrωσταίνουν από γρίπη και covid-19


Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν απουσίες μέχρι 5+5 ημερών (γρίπη + covid-19), εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.


Αυτό δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή, όταν της μεταφέραμε ερωτήματα πολλών εκπαιδευτικών και γονέων.


Επιπλέον οι μαθητές έχουν δικαίωμα να κάνουν άλλες 114 αδικαιολόγητες απουσίες.


Τι προβλέπουν οι δυο τελευταίες Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας


Η εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.


Εγκύκλιο υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/2572/Δ2/10-1-2024 σχετικά με τις απουσίες μαθητών από τα σχολεία της χώρας, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) δια της Υφυπουργού κας Ζέττας Μακρή.


Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο.


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο οι απουσίες από τα μαθήματα, μαθητών/τριών, έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024 καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.


Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.


Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.


Υπενθυμίζεται ότι εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, που εκδόθηκε προ ημερών ισχύει αναδρομικά από το Σεπτέμβριο και για όλο το σχολικό έτος 2023- 2024.


Η εγκύκλιος για τις απουσίες λόγω COVID-19


«Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24.


Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι/ες, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, επιδεικνυόμενης ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενο/η των σχολικών μονάδων της αντίστοιχης βεβαίωσης θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της.


Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών».


Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ