Αναγνώριση Μαθησιακών Δυσκολιών - Παραπομπή Μαθητών/-τριών σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Αυτό το σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να εντοπίζουν κάποιον/-α μαθητή/-τρια με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και να τον/την βοηθούν σε συνεργασία με τις υποστηρικτικές δομές του σχολείου, καθώς και με το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Εντοπισμό και αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών του μαθητή και πιο εξειδικευμένα τις δυσκολίες που αφορούν στην επίδοσή του. 
  • Υποστήριξη του μαθητή μέσα στη σχολική μονάδα συντάσσοντας και υλοποιώντας Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) ή με Ομάδα Εκπαιδευτικών του σχολείου.
  • Εφαρμογή καλών πρακτικών επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή ενημερώνοντας για τα βασικά στάδια του Β.Π.Π. για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του.
  • Τη διαδικασία παραπομπής του μαθητή στο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του σχολείου, για περαιτέρω διερεύνηση.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες