Η Αυτοαξιολόγηση ως Διαδικασία Μετασχηματισμού της Σχολικής Μονάδας

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να γνωρίσετε τη διαδικασία και τις ενέργειες της αυτοαξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης στο σχολικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τον συλλογικό προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου και τα αντίστοιχα σχέδια δράσης.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Στάδια βελτίωσης και μετασχηματισμού της σχολικής μονάδας και των βασικών λειτουργιών της.
  • Διαδικασίες και ενέργειες για τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την υλοποίηση των σχεδίων δράσης και την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
  • Καλές πρακτικές αποτύπωσης και περιγραφής της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
  • Σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης.
  • Βασικά στοιχεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εσωτερική αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου