Διαχείριση Περιστατικών Συγκρούσεων και Σχολικού Εκφοβισμού μεταξύ μαθητών/τριών (Bullying και Cyberbullying)

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μέσα από αυτό το σεμινάριο θα οριστούν οι μορφές και οι ενδείξεις του σχολικού εκφοβισμού και θα παρουσιαστούν κάποιες καλές πρακτικές αντιμετώπισης αυτού του τόσο σοβαρού φαινομένου, σε επίπεδο κοινότητας και σχολικής μονάδας.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Την έννοια των ενδοσχολικών συγκρούσεων και να αναγνωρίζεις τα είδη του εκφοβισμού.
  • Τις ενδείξεις για να αναγνωρίζεις τα φαινόμενα ενδοσχολικών συγκρούσεων και του σχολικού εκφοβισμού.
  • Τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε επίπεδο κοινότητας, σχολικής μονάδας, σχολικής τάξης και προσωπικής σχέσης με τους μαθητές.
  • Τα βήματα διαχείρισης περιστατικών συγκρούσεων που εντοπίζονται στον σχολικό χώρο ή το διαδίκτυο.
  • Βοήθεια στους εμπλεκόμενους μαθητές σε περιστατικά bullying/cyberbullying.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση περιστατικών συγκρούσεων και σχολικού εκφοβισμού