Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης από την οικογένεια

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή
Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα εστιάσετε στις μορφές του σχολικού εκφοβισμού και στις επιπτώσεις που έχει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ακόμη, θα έρθετε σε επαφή με κάποιες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζουν τόσο οι γονείς των θυμάτων όσο και οι γονείς των θυτών, με σκοπό να αντιμετωπίσουν ή/και να προλάβουν την εκδήλωση εκφοβιστικών συμπεριφορών.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε:
  • Τι είναι και τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός.
  • Τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού.
  • Τις διαστάσεις του φαινομένου.
  • Τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού από την οικογένεια.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Γονείς μαθητών Γυμνασίου & Λυκείου 
  • Μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου