Δεξιότητες του 21ου αιώνα – Διδάσκοντας τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορίας έχουν σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής. Οι νέες αυτές συνθήκες κατέστησαν απαραίτητο να αναπτύξουμε βασικές δεξιότητες που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε σε αυτές. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα κάθε εκπαιδευτικού.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Πώς να αναγνωρίζετε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.
  • Πώς να κατανοείτε τη χρησιμότητα της ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Πώς να σχεδιάζετε μαθησιακές δραστηριότητες που να προάγουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης