Δημοσκοπήσεις και Online Αξιολογήσεις με το Microsoft Forms

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Η εφαρμογή Microsoft Forms αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Αξιοποιώντας την, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν χρήσιμο πολυτροπικό υλικό, που θα απλουστεύσει τις καθημερινές εργασίες τους. Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην πλήρη εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την εφαρμογή Microsoft Forms, ούτως ώστε με την ολοκλήρωσή του να είναι σε θέση να το εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Πώς να δημιουργείτε και να τροποποιείτε μία φόρμα ή ένα κουίζ.
  • Πώς να ρυθμίζετε μία φόρμα ή ένα κουίζ.
  • Πώς να δείτε τα αποτελέσματα των απαντήσεων της φόρμας ή του κουίζ σας μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά.
  • Πώς να διαμοιράζεστε τη φόρμα ή το κουίζ σας και τα αποτελέσματά τους. 
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης