Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα δείτε πώς ορίζεται η κρίση σε ένα σχολικό περιβάλλον καθώς και τις κατηγορίες κρίσεων, τα στάδια διαχείρισής τους και τις ενέργειες που προτείνονται σε κάθε στάδιο, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση της κάθε κρίσης στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τις βασικότερες κατηγορίες κρίσεων που μπορούν να εκδηλωθούν σε ένα σχολικό περιβάλλον.
  • Τα βασικά στάδια διαχείρισης μιας κρίσης με βάση το μοντέλο Πρόληψη-Ανταπόκριση-Επαναφορά.
  • Τις ενέργειες που προβλέπονται στα βασικά στάδια διαχείρισης μιας κρίσης.
  • Τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων σε σχολικά περιβάλλοντα.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση κρίσεων στα σχολικά περιβάλλοντα