Διαχείριση Μεταναστών και Προσφύγων Μαθητών/-τριών στην Τάξη και το Σχολείο

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων μαθητών, καθώς οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν ανάλογες καλές πρακτικές στο επίπεδο της τάξης και του σχολείου.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τις βασικές ιδιαιτερότητες των μεταναστών και προσφύγων μαθητών.
  • Τις βασικές θεσμικές πρόνοιες που διέπουν τη φοίτηση των μαθητών αυτών στο σχολείο.
  • Καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων μαθητών σε επίπεδο τάξης, καθώς και σε επίπεδο σχολείου.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τη διαχείριση μεταναστών και προσφύγων μαθητών τόσο στο επίπεδο της τάξης όσο και του σχολείου