Διαχείριση Ρομά Μαθητών/-τριών στην Τάξη και το Σχολείο

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Σε αυτό το σεμινάριο θα δείτε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της κουλτούρας των Ρομά μαθητών, τις βασικές θεσμικές πρόνοιες που διέπουν τη φοίτησή τους στο σχολείο, καθώς και κάποιες καλές πρακτικές για την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας ενός Ρομά μαθητή
  • Τις βασικές θεσμικές πρόνοιες που διέπουν τη φοίτηση των Ρομά μαθητών στο σχολείο
  • Καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση των Ρομά μαθητών τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Διευθυντές των σχολείων
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη εκπαίδευσης που καλείται να διαχειριστεί περιστατικά ένταξης των Ρομά μαθητών στην τάξη και το σχολείο