Καθήκοντα Διευθυντών Σχολείων

Share   

Τύπος Σεμιναρίου

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Έναρξη

Αμέσως μετά την εγγραφή

Διάρκεια

Ανάλογα με τη συνδρομή

Λήξη

Με τη λήξη της συνδρομής

Γλώσσα

Ελληνικά

Περιγραφή Προγράμματος

Αυτό το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους/τις νέους/-ες Διευθυντές/-ντριες στα πρώτα τους βήματα κατά την ανάληψη της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας. Εδώ, θα δείτε αναλυτικά το έργο και τα καθήκοντα των Διευθυντών/-ντριών των Σχολικών Μονάδων, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής της διοίκησης μιας Σχολικής Μονάδας, καθώς και κάποιες πρακτικές για τις πρώτες ενέργειες γνωριμίας του/της Διευθυντή/-ντριας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Write your awesome label here.

Θεματολογία

Τι θα Μάθω

Κατά τη διάρκεια αυτού του σεμιναρίου θα ανακαλύψετε τα ακόλουθα:
  • Τα βασικά όργανα Διοίκησης μιας σχολικής μονάδας.
  • Το έργο και τις βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα του/της Διευθυντή/-ντριας Σχολικής Μονάδας.
  • Τα βασικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται με την ευθύνη και την επιμέλεια του/της Διευθυντή/-ντριας στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας.
  • Τα βήματα μιας σύμφωνης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
  •  «Καλές πρακτικές» για τις πρώτες ενέργειες γνωριμίας με το σχολείο και τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Write your awesome label here.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Write your awesome label here.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:
  • Το σεμινάριο απευθύνεται στους/στις Διευθυντές/-ντριες των σχολείων που θέλουν να ενημερωθούν γύρω από τα ζητήματα διοίκησης των Σχολικών Μονάδων.